Norpan taitorata

Klovnikala

Allaskauden päätteeksi norpilla on mahdollisuus suorittaa Norpan taitorata. Taitoradan hyväksytysti suorittaneelle norpalle voidaan hakea Sukeltajaliiton norppasukeltajakortti. Tästä tulee pieni kortitusmaksu.

Norpan taitoradan tavoite

Norpan taitorata hyväksyttävästi suorittaneella henkilöllä on vedessä liikkumisen ja snorkkelisukeltamisen perusvalmiudet.

Pääsyvaatimukset

  • Sukeltajaliiton jäsenyys joko Liiton jäsenseuran kautta tai suoraan Sukeltajaliiton henkilöjäsenenä
  • vähintään 7 vuoden ikä tai hyvä uimataito (vähintään 200m yhtäjaksoisesti ilman apuvälineitä)
  • huoltajan kirjallinen suostumus

Kortitusvaatimukset

Norpan taitorata on suoritettava loppuun 12 kuukauden sisällä sen aloittamisesta.

Kortituksen edellytykset ovat

  • hyväksytysti suoritettu norpan taitorata
  • taitoradan järjestäjää kohtaan olevien taloudellisten velvoitteiden täyttäminen