Kevätkokous 27.4.2023 klo 18:30

Lakeuden sukeltajat ry:n kevätkokous pidetään

27.4.2023 klo 18:30 Uimahalli urheilutalon kokoustila 1:ssä

Asialista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4.  Todetaan äänioikeutettujen jäsenten määrä
 5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 6. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus, toiminnan- tai tilintarkastajien antama lausunto tilinpidosta
 7. Päätetään edellä olevan perusteella tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 8. Käsitellään hallituksen esittämät muut kokouskutsussa mainitut asiat
  • Ei hallituksen esittämiä muita asioita
 9. Käsitellään jäsenten esityslistalle esittämät asiat
  • Ei jäsenten esittämiä asioita
 10. Keskustellaan jäsenten kokouksessa esille tuomat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöksiä

Tervetuloa!

Posted in Kokoukset.